Werkwijze 

Het uitgangspunt in mijn begeleiding is visueel maken van dat wat er speelt. Ik gebruik diverse materialen. Daarnaast maak ik gebruik van coachingstechnieken en - modellen. De minimale leeftijd voor coaching is 5 jaar, maar de meeste kinderen die bij mij komen zijn vanaf 7 jaar tot ongeveer 15 jaar. 

Ik bied afhankelijk van de leeftijd ook psycho educatie aan.Wat is nu het verschil tussen (spel)therapie en kindercoaching zoals ik dat doe? 

Ik vergelijk het met een tuin, daar waar zoveel groeit en bloeit.

Als je tuin wat rommelig is en de planten groeien niet of minder goed, dan is er coaching om te zorgen dat de tuin weer aan kant komt. De blaadjes worden opgeruimd, de planten krijgen water en zo nu en dan wordt er een zaadje bij geplant. Er wordt op sommige plekken wat geschoffeld. De verzorgers van de tuin worden allemaal betrokken.        Kindercoaching is begeleiding.


Therapie daarentegen is veel diepgaander en daar wordt meer ondergronds gewerkt. De aarde wordt omgeschept en daar werk je tot aan de wortels van de planten. Therapie vereist een andere opleiding.      Therapie is behandeling.


Het is wettelijk verplicht dat beide gezaghebbende ouders toestemming geven voor de begeleiding van kinderen onder de 16 jaar. Hiervoor wordt een overeenkomst getekend voor de eerste sessie is gestart.

Allereerst plannen we een vrijblijvend intakegesprek. Omdat ik gevoel heel belangrijk vind, moet het gevoel voor beide partijen kloppen. Dit gesprek is met de ouder(s)/verzorger(s) en zonder kind. 


Tarieven

Sessies duren ongeveer 50 minuten en maximaal een uur.

Hier doe ik verschillende activiteiten, afhankelijk van de begeleidingsvraag en de leeftijd van het kind. 

Na 4 sessies zie ik ouders altijd minimaal 1 keer. Zij zijn een onlosmakelijk deel van de begeleiding. 

Gezinssessies of ouder/kind sessies kunnen ook worden gedaan. 

Ik verwerk de gesprekken in mijn eigen dossier. Daar houd ik bij wat ik gedaan heb en noteer ik bijzonderheden.

Ouders/verzorgers ontvangen geen verslag van de begeleiding.

Ik ga met ouders in gesprek in de ouder sessie.

Als het intakegesprek een positief gevoel achterlaat bij beide partijen gaan we met elkaar in overleg voor een passend verloop.

Sinds 1 januari 2023 werk ik met een startpakket. Het is alleen mogelijk om losse sessies te boeken als een kind al eerder geweest is voor begeleiding.Pakket 6 sessies €390

- 4 sessies met het kind

- 1 sessie met ouders

- 1 sessie met het kind Het verloop na deze 6 sessies is in overleg naar behoefte.